• page_banner
  • page_banner

विकास इतिहास

हामी सधैं बाटोमा छौं।

हामी सधैं बाटोमा छौं।

IEC/EN50618 सौर्य केबल प्रमाणित

IEC/EN50618 सौर्य केबल प्रमाणित

TUV-EN50618 सौर्य केबल प्रमाणित

TUV-EN50618 सौर्य केबल प्रमाणित

S-JET र HCV-PSE सौर्य केबल प्रमाणित

S-JET र HCV-PSE सौर्य केबल प्रमाणित

UL सौर्य केबल प्रमाणित

UL सौर्य केबल प्रमाणित

TUV सानो बाहिरी व्यास सौर केबल प्रमाणित

TUV सानो बाहिरी व्यास सौर केबल प्रमाणित

TUV दुई कोर सौर्य केबल प्रमाणित

TUV दुई कोर सौर्य केबल प्रमाणित

TUV प्रमाणित

TUV प्रमाणित

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार टोलीको स्थापना।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार टोलीको स्थापना।

सांघाईमा जिउकाई केबलको स्थापना।

सांघाईमा जिउकाई केबलको स्थापना।